Konflikt krwi (serologiczny)

Charakterystyczną cechą ludzkiej krwi jest tzw. czynnik Rh. Wynik dodatni oznacza obecność specyficznego białka na powierzchni błony komórkowej krwinek czerwonych, a ujemny jego brak.

Około 85% ludzi w Polsce ma Rh dodatni (Rh+), pozostali są Rh ujemni (Rh-). Dziecko dziedziczy cechy krwi po rodzicach. Jeżeli krew matki jest Rh(-), a dziecko po ojcu otrzymało cechę Rh(+), przedostanie się czerwonych krwinek płodu do krwi matki podczas pierwszego porodu czy poronienia, wywołuje reakcję obronną w postaci produkcji przeciwciał mających rozpoznać i zniszczyć obce erytrocyty.

W kolejnych ciążach przeciwciała te przedostają się przez barierę łożyskową do organizmu dziecka mającego krwinki Rh(+) i niszczą je. Powoduje to ciężką niedokrwistość, a co za tym idzie niedotlenienie i obrzęk płodu, a w najcięższych przypadkach jego obumarcie.

Można temu zapobiec podając matkom zagrożonym konfliktem w ciągu 72 godzin po każdym porodzie (i poronieniu) immunoglobulinę anty-D (anty-Rh). Immunoglobulina anty-D, to gotowe przeciwciała, blokujące reakcję obronną organizmu. Dlatego też obecnie dzięki postępom w leczeniu choroby hemolitycznej płodu, konflikt zdarza się bardzo rzadko. Podczas ciąży sprawdza się także poziom przeciwciał anty-Rh we krwi matki.

Test Combsa to badanie obowiązkowe dla wszystkich ciężarnych, które mają czynnik Rh(-), a dziecko mogło odziedziczyć po ojcu Rh(+). Przeprowadza się je co trzy miesiące, w ramach rutynowej analizy krwi.