O czym myśli…

Noworodek

Na razie najważniejsze są jego wrodzone odruchy, które pozwalają na przeżycie w nowym otoczeniu. Powoli jednak zaczyna klasyfikować informacje napływające ze świata. Odróżnia np. muzykę od hałasu, ciepło od zimna.

3-miesięczne niemowlę

Potrafi rozpoznać sytuacje miłe i nieprzyjemne. Próbuje wydawać dźwięki, uśmiecha się ze zrozumieniem.

6-miesięczne dziecko

Koordynuje swoje ruchy z zamiarami, ale nie zawsze mu się to udaje. Zaczyna rozwijać myślenie abstrakcyjne (mogą mu w tym pomóc niektóre zabawy).

8-miesięczny berbeć

Sprawdza związki przyczynowo-skutkowe (np. rzuca zabawkę i patrzy, jak upada na podłogę), domaga się tego na co ma ochotę (protestuje przy zabieraniu zabawek, domaga się wzięcia na ręce).

Roczne dziecko

Intensywnie przyswaja intonację mowy, odróżnia i rozumie klika słów, niekiedy potrafi je wypowiedzieć. Bardzo dobry okres do nauki dziecka języka obcego, np. w sytuacji, gdy rodzice są różnojęzyczni.

Półtoraroczny brzdąc

Wyraża swoje emocje (gniew, czułość, zaciekawienie, zadowolenie), a także swoje życzenia i zamiary.

Dwuletnie dziecko

Potrafi stworzyć w swoim umyśle obrazy, wydawać sądy, grupować rzeczowniki (np. psy i koty to zwierzęta, jabłka i śliwki to owoce), rozumie coraz więcej pojęć abstrakcyjnych (wcześniej, później, jutro).