Seks w ciąży

Ciąża to okres, w którym do głosu dochodzą hormony, mogące doprowadzić do zmian upodobań seksualnych kobiety. Od jednej skrajności w drugą – obojętności po większe niż zwykle podniecenie. W zasadzie nie ma żadnych przeszkód, by cieszyć się sobą w tym okresie. Pamiętajmy jednak, iż w nasieniu znajdują się prostaglandyny, substancje mogące wywołać skurcze macicy, prowadzące w niektórych przypadkach do przedwczesnego zakończenia ciąży.

Seksu należy unikać w następujących przypadkach:

  • jeżeli poprzednie ciąże zakończyły się niepowodzeniem lub były zagrożone
  • przy odpływaniu płynu owodniowego i jakichkolwiek krwawieniach z dróg rodnych
  • łożysko jest nisko usadowione lub przodujące – wówczas podczas współżycia może się odkleić, stwarzając sytuację niebezpieczną zarówno dla matki jak i dziecka
  • w trzecim trymestrze istnieje zagrożenie przedwczesnym porodem
  • dochodzi do infekcji w drogach rodnych lub moczowych

Cztery do sześciu tygodni przed porodem należy zaniechać współżycia z powodu zwiększonego ryzyka infekcji.

Jeżeli z różnych powodów nie możecie się kochać okazujcie sobie bliskość w inny sposób, to na pewno nie szkodzi.