Zwierzęta w domu

 Od zwierząt można zarazić się toksoplazmozą, co może spowodować poważne zagrożenie dla płodu. Chorobę tę wywołuje pierwotniak Toxoplasma gonidii, którego żywicielem pośrednim jest człowiek, a ostatecznymi koty dzikie i domowe. Człowiek zaraża się na skutek połknięcia oocyt wydalonych z kałem kota. Mogą one znajdować się w glebie, na owocach i warzywach, w surowym i niedogotowanym mięsie. Dodatkowa możliwość zakażenia może nastąpić poprzez uszkodzoną skórę, spojówkę oraz drogę przezłożyskową.

Toksoplazmoza charakteryzuje się łagodnym przebiegiem, a objawy jej przypominają zakażenie grypowe. Rozwijające się zakażenie w czasie ciąży może doprowadzić do wad rozwojowych.

W celu wykrycia toksoplazmozy wykonuje się badanie polegające na wykrywaniu przeciwciał klasy IgM i IgG we krwi. Aktualnie zalecane są badania profilaktyczne w celu wykrycia zakażenia T. gonidii. W przypadku stwierdzenia zakażenia kobiety ciężarnej należy podjąć odpowiednie leczenie.