Cennik

BEZPŁATNA „SZKOŁA RODZENIA”

funkcjonuje na podstawie umowy z Urzędem m.st. Warszawy i jest finansowana z budżetu m. st. Warszawy

W BEZPŁATNYCH ZAJĘCIACH MOGĄ UCZESTNICZYĆ CIĘŻARNE, KTÓRE SĄ ZAMELDOWANE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY NA TERENIE M. ST. WARSZAWY, LUB ODPROWADZAJĄ PODATKI DO URZĘDU SKARBOWEGO M. ST. WARSZAWY. 

Osoby nie spełniające powyższych warunków mogą uczestniczyć w zajęciach Szkoły Rodzenia odpłatnie.

Koszt uczestnictwa:

  • w pełnym wymiarze zajęć wynosi 400PLN
  • 300PLN za uczestnictwo w samych wykładach
  • 100PLN za uczestnictwo w pojedynczych zajęciach (możesz wybrać z programu Szkoły zajęcia, które Cię interesują

Wpłaty dokonuje się na konto lub bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć. Obowiązuje wcześniejszy termin zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach (tel. 501 380 424 , 663 805 824 lub 22 33 27 522).

Nr konta:

26 1020 1169 0000 8402 0090 7824 z dopiskiem „Szkoła Rodzenia”